LEVEN VANUIT HET HART!

Dit is geen mooie beeldspraak, maar een wetenschappelijk onderbouwd gegeven, waaruit blijkt dat dit zelfs noodzakelijk is om lichamelijk en geestelijk gezond te zijn, goed te kunnen functioneren en je gelukkig te voelen.

Wist je namelijk dat uit peer reviewed wetenschappelijk onderzoek blijkt dat:

  • Het hart een eigen brein van neuronen bezit, dat in staat is om zelfstandig waar te nemen, te herinneren en te leren;
  • Er een continue communicatie tussen het hart en het brein plaatsvindt, waarbij er meer signalen van het hart naar het brein gaan dan andersom;
  • De hartsignalen een significant effect hebben op hersenfuncties, waaronder emotionele processen en cognitieve vaardigheden, zoals concentratie, waarneming, geheugen en probleemoplossing;
  • Het elektrisch veld van het hart 60 keer sterker is dan dat van het brein en het magnetisch veld van het hart 100 keer groter is dan dat van het brein;
  • Het magnetische veld van het hart tot meters buiten het lichaam gemeten kan worden met moderne apparatuur en we via dit magnetisch veld communiceren met anderen en onze omgeving;
  • Het trainen van je hart ertoe leidt dat jouw lichaam en brein beter werken en je je beter voelt en beter kan presteren.

Genoeg redenen om deze kracht van jouw hart en haar functies en vaardigheden te onderzoeken en deze te gaan trainen, zodat je deze kan gaan inzetten op werkelijk elk gebied van jouw dagelijkse leven!