DAG 1 VAN DE HART BEWUSTZIJN CHALLENGE

“Waarom moet ik dan naar mijn hart luisteren. Omdat je het nooit stil zult kunnen houden. En zelfs al doe je net of je niet hoort wat het zegt, het zit toch in je borst en blijft maar herhalen wat het denkt over het leven en de wereld.”

De Alchemist van Paulo Coelho

In dag 1 staat het hart als ontvanger en zender van signalen die we niet met onze gangbare zintuigen kunnen waarnemen centraal.

Ons hart kunnen we vergelijken met de wifi chip in een laptop of smartphone. Deze wifi chip vangt de radiogolven op die verstuurd worden door het access point, waardoor je internet hebt en verstuurd ook weer informatie van bijvoorbeeld een laptop of smartphone naar het access point. Dit kun je niet zien, maar niemand twijfelt over het bestaan van internet.

Het hart vervult een vergelijkbare rol in ons lichaam.

Van belang is om te beseffen dat wij mensen slechts ongeveer 0,0035% kunnen zien van het hele magnetisch spectrum. Dit betreft het hele gebied van elektromagnetische golven dat loopt van de zeer lange radiogolven, via infraroodstraling, zichtbaar licht, ultraviolette straling tot en met de zeer kortgolvige röntgen- en gammastraling. We zien bijvoorbeeld wel zonlicht, maar niet het infraroodlicht van een afstandsbediening of röntgenstraling.

Ons hart creëert het grootste magnetische veld van ons lichaam. Ter vergelijking: het magnetisch veld van het hart is minimaal 100 keer zo groot als het magnetisch veld van onze hersenen. Het magnetisch veld van het hart kan worden gemeten met moderne apparatuur tot meters buiten ons lichaam. Dat we dit magnetisch veld van het hart niet kunnen zien, betekent dus niet dat het er niet is.

Het hart heeft voorts een complex eigen neuraal netwerk, dat in de neurocardiologie wordt gekenmerkt als het hartbrein. Dit hartbrein kan zelfstandig van de hersenen in het hoofd leren, herinneren en waarnemen. Er gaan twee maal zoveel signalen van het hart naar de hersenen dan andersom.

Dr. Paul Pearsall, een arts die zeer veel harttransplantaties heeft uitgevoerd, heeft een prachtig boek geschreven, genaamd: ‘Het geheugen van het hart’, waarin hij zijn ervaringen beschrijft over mensen die zich na een harttransplantatie ‘vreemde’ dingen herinneren en patiënten die gedrag en karaktereigenschappen van hun donor overnemen.

Het hart is dus veel meer dan een pomp. Het is een ontvanger en zender van informatie, waarmee we informatie ontvangen uit onze omgeving en informatie verzenden naar onze omgeving. Via ons hart en ons gevoel communiceren we met het veld, de energie, God, frequenties, informatie, trillingen, ons hogere zelf of hoe je het dan ook wil noemen.

Deze informatie is al duizenden jaren bekend. In elke religie wordt er een belangrijke rol toegedicht aan het hart. In de Bijbel bijvoorbeeld wordt het woord ‘hart’ 876 keer genoemd. Bijvoorbeeld in Spreuken 4:23:

“Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.”

In de Koran wordt het woord ‘hart’ 130 keer genoemd. In de Koran staat bijvoorbeeld dat:

‘Allah kijkt niet naar jullie uiterlijk noch naar jullie vermogen, maar Hij kijkt naar jullie harten en jullie daden.’

Oude en nieuwe visionairs hebben ons dit verteld:

“Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who look inside, awakes.”  Carl Jung

“Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow know what you truly want to become.” Steve Jobs

Er is een zeer intrigerend onderzoek verricht door het HeartMath Instituut die de communicatie van het hart naar de hersenen illustreert .

In dit onderzoek werden de mensen die aan het onderzoek meededen aan een EEG en ECG gelegd, die zowel de reacties van de hersenen als het hart registreerden. De deelnemers kregen beelden te zien, zowel hele mooie als hele gruwelijke. Wat opviel in het onderzoek was dat in alle gevallen het hart eerder reageerde dan de hersenen. Tegelijkertijd werden ook in de reacties van het hart duidelijke verschillen gezien wanneer een heel mooi beeld of een gruwelijk, gewelddadig beeld werd getoond. In de interactie tussen de hersenen en het hart zag men dat er veel meer signalen van het hart naar de hersenen gingen dan omgekeerd.

Voorts deden de onderzoekers nog een bijzondere ontdekking. Zij zagen dat het hart al reageerde voordat de beelden werden getoond. En niet alleen dat, het hart liet ook specifiek zien dat het wist dat er een mooi beeld zou komen of een gruwelijk beeld. De conclusie van het onderzoek was dat het energetische hart, buiten tijd en ruimte om, al ‘weet’ dat er iets gaat gebeuren en ook nog eens wat dat is.

Ons hart heeft ons dus veel te vertellen! De vaardigheid om er naar te luisteren kun je leren.

De oefening van dag 1 van de Hart Bewustzijn Challenge is dat je vandaag gaat luisteren naar jouw hart. Wat vertelt jouw hart je? Welke signalen krijg je door? Luister niet met je ratio, maar met je gevoel. Schrijf direct op wat je doorkrijgt zonder er over na te denken. Dit kunnen hele subtiele, maar ook hele duidelijke boodschappen zijn. Luister en voel zonder te oordelen. Alles mag er zijn.

De boodschappen van mijn hart zijn: