DAG 4 VAN DE HART BEWUSTZIJN CHALLENGE

“To forgive is to set a prisoner free and discover that prisoner was you.”

Lewis B. Smedes

In dag 4 gaan we werken aan de emotionele cookies die jij bij je draagt en onbewust blijft uitzenden naar het veld, de energie, God, frequenties, informatie, trillingen, ons hogere zelf et cetera.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes, waarmee gegevens over je worden opgeslagen als je van het internet gebruik maakt. Hierdoor worden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden en automatisch geladen als je een website weer bezoekt. In dag 3 heb je geleerd dat wat je uitzendt je ook weer terug ontvangt. Vergelijkbaar met de zoektermen die je invult in Google, waarna je persoonsgerichte advertenties ontvangt.

Jouw persoonlijke zoekmachine heeft heel wat emotionele cookies opgeslagen. Letterlijk, dus niet als metafoor. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de hersenen plastisch zijn. Dit betekent dat er continue nieuwe verbindingen worden aangelegd in je hersenen. Verbindingen, gedachtepatronen, die je vaak herhaalt, worden sterker en zullen ook eerder gekozen worden door je hersenen. Net als een bospad dat vaker belopen wordt steeds minder begroeiing krijgt en daardoor ook vaker zal worden gekozen door wandelaars. Bekijk dit korte filmpje over neuroplasticiteit: https://youtu.be/w1Sa1G4wVN0

Deze vaak gebruikte verbindingen kun je zien als emotionele cookies met daarbij behorende gevoelens die je vaak onbewust blijft uitzenden naar het onzichtbare. Als het positieve emotionele cookies zijn, is dat natuurlijk prima. Die positieve emotionele cookies moet je vooral houden. Het zijn de negatieve emotionele cookies waar je graag vanaf wil. Er is geen effectievere methode om je negatieve emotionele cookies te verwijderen dan met de kracht van vergeving.

Maar wat is dat nu precies: vergeving? En hoe doe je dat?

Allereerst wat is vergeving?

Van belang is om te beseffen dat vergeving niet betekent dat je goedkeurt of accepteert wat een ander heeft gedaan. Vergeving is het loslaten van de negatieve energie die je hebt over de gebeurtenis, zodat deze gebeurtenis geen invloed meer op je heeft. Doordat je vasthoudt aan je negatieve gevoel over een gebeurtenis blijf je dit gevoel uitzenden naar het onzichtbare. Je hebt er zelf dus alle belang bij om iemand te vergeven. Immers, je wil graag dit emotionele cookie verwijderen.

“Forgiveness is a gift you give yourself.”

Suzanne Somers

Maar hoe doe je dat nu precies?

Vergeven is een afspraak met jezelf. De persoon die je vergeeft, heeft daar geen aandeel in. Of je moet het zelf zijn die vergeven moet worden. De eerste stap is om dit daadwerkelijk te willen. Je moet het besluit nemen om iemand of jezelf te vergeven. Vervolgens moet je jouw gevoel over die gebeurtenis loslaten in die zin dat je dit gevoel niet meer vasthoudt. En daarna moet je er niet meer aan denken. Dit klinkt wellicht makkelijker dan het is. En dat klopt. Echt vergeven is niet makkelijk.

“The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.”

Mahatma Gandhi

Echt vergeven vereist moed, kracht en volharding. Maar je doet het helemaal voor jezelf.

“Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else; you are the one who gets burned.”

Boeddha

De oefening van dag 4 van de Hart Bewustzijn Challenge is dat je gaat vergeven. Neem een persoon in gedachte die jij nog wil vergeven. Voel de woede, frustratie, haat of een ander uitputtend gevoel wat jij bij deze persoon hebt en neem dan het oprechte besluit om dit gevoel te laten gaan. Doe vervolgens de golvende rustige ademhaling en stel je voor dat je liefde inademt en bij de uitademing het uitputtende gevoel laat gaan. Doe deze oefening net zolang totdat het uitputtende gevoel is verdwenen. Als het uitputtende gevoel is verdwenen. Blijf dan door ademen en stel je voor dat je liefde inademt en bij je uitademing liefde naar deze persoon die jij hebt vergeven, uitzendt. Wat!!! Liefde sturen naar iemand die je dit of dat heeft aangedaan. Ja, vergeven doe je niet voor die persoon, maar voor jezelf, weet je nog. Jij wil je emotionele cookie verwijderen en een nieuwe verbinding leggen in je hersenen. Vergeven is de manier. Blijf bij je besluit om er niet meer aan te denken. Denk je er toch aan, corrigeer jezelf dan. Kan je het echt niet uit je hoofd zetten. Herhaal de ademhalingsoefening dan zo vaak als nodig. Deze oefening kan je natuurlijk gebruiken voor alle personen die jij wil vergeven. Eerlijk, vergeven heb je niet zomaar onder de knie. Het is een oefening die je dagelijks kan en wellicht moet blijven herhalen. Nu ik hem zo beschrijf, neem ik me ook voor om van deze oefening weer een dagelijkse praktijk te maken.