DAG 5 VAN DE HART BEWUSTZIJN CHALLENGE

“It’s not your job to like me – it’s mine”

Byron Katie

In dag 5 ga je werken aan het installeren van goede basis software voor je hart.

Als je goede basis software hebt, verloopt het systeem van het zenden en ontvangen van de gewenste zoektermen met je hart een stuk gemakkelijker. Goede basis software voor je hart is zelfliefde.

In elke religie, spirituele leringen en door wijsgeren wordt het belang van zelfliefde benadrukt. Het begint allemaal bij de liefde voor jezelf. Wellicht begrijp je door de dagen 1 tot en met 4 van de Hart Bewustzijn Challenge nu beter waarom zelfliefde zo belangrijk is. Als jij je niet goed voelt over jezelf, jezelf niet accepteert en innerlijk kritisch bent, is het onmogelijk om de juiste zoektermen uit te zenden.

“To be beautiful means to be yourself. You don’t need to be accepted by others. You need to accept yourself”

Thich Nhat Hanh

Het is dus heel belangrijk om te werken aan zelfliefde als jij de juiste signalen wil verzenden en ontvangen met je hart.

Ik zal eerlijk zijn. Ook ik moet hier nog dagelijks aan werken. Als er iemand wel graag dingen ‘goed’ wil doen, ben ik het wel. Al kan ik wel steeds meer inzien dat het leven geen resultaat is, maar een proces. Het is dus onmogelijk om alles in 1 x ‘goed’ te doen. Immers, wat valt er dan nog te leren. Dus ben een beetje mild voor jezelf. En neem het leven niet zo zwaar! Zie de vreugde van het leerproces.

Wat mij ook helpt bij het beoefenen van zelfliefde is de wetenschap dat wat ik denk en voel niet enkel effect heeft op mij, maar ook op de mensen om mij heen.

Het HeartMath instituut heeft onderzoek verricht naar het effect van onze eigen innerlijke staat op de mensen om ons heen. Uit dit onderzoek blijkt dat wanneer wij een harmonieus hartritme hebben de mensen in onze omgeving ook een harmonieuzer hartritme krijgen. Het beoefenen van zelfliefde verheft dus daadwerkelijk de mensen om jou heen. Precies zoals blijkt uit alle grote spirituele leringen. Bekijk dit mooie filmpje van HeartMath over Social Coherence.

Jij bent dus belangrijk! Of je dat zelf nu wel of niet vindt. Jouw houding, gedachten en gevoelens hebben niet enkel directe invloed op jezelf, maar ook op de mensen om je heen. Wanneer jij je dit terdege beseft, kan je geen andere conclusie trekken dan dat alles van jou er toe doet!

Zelfliefde betekent niet dat jij jezelf beter vindt dan anderen. Zelfliefde is het besef dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Dat we allemaal net zo belangrijk zijn. En de realisatie dat jouw houding, gedachten en gevoelens jezelf en anderen kunnen verheffen of neerhalen.

De oefening van dag 5 van de Hart Bewustzijn Challenge is dat je vanaf vandaag jezelf helemaal accepteert. Met al je sterke en zwakke kanten. Zie jezelf als een proces dat nog volop in ontwikkeling is en houdt van dat proces en de plek waarop je nu bent in dat proces. Zie dat andere mensen om je heen, net zoals jij, ook in een proces zitten. Je kunt hen en jezelf verheffen door liefdevol naar jezelf te zijn. Doe de golvende ademhalingsoefening en stel je voor dat je bij elke inademing liefde inademt. Laat deze liefde je hele lichaam vullen. Als je uitademt, stel jij je voor dat deze liefde je lichaam aan de buitenkant omringt. Je kunt deze ademhalingsoefening de hele dag door doen. Niemand hoeft te merken dat jij hem doet. Maar let jij vooral wel op het effect dat deze oefening heeft op jou en de mensen om jou heen!