Groepstrainingen

Tijdens de training kunnen de deelnemers met de door Heartmath ontwikkelde biofeedback apparatuur hun hartritmevariabiliteit waarnemen en de effecten van de harttechnieken direct zien, waardoor zij zich deze gemakkelijk eigen kunnen maken.

  • Training ‘Vergroot je veerkracht, verminder je stress!’ van Heartmath.

Een programma voor meer veerkracht en vitaliteit. Deze training beslaat vier dagdelen, die binnen een tijdsbestek van ongeveer vier tot acht weken dient te worden gegeven. Tijdens deze training wordt er intensief gewerkt aan bewustwording van stress- en energiebronnen, ook binnen een organisatie, kennis van de fysiologie en wetenschap over het hart. Hoe harttechnieken hierbij kunnen worden gebruikt. Voorts wordt er een veelheid aan harttechnieken aangeleerd die op elk vlak van het leven en ook binnen een organisatie inzetbaar zijn.

  • Training ‘Train je hart!’

Deze training beslaat één dagdeel. Tijdens deze training wordt ingegaan op de kwaliteiten  van het hart vanuit wetenschappelijk perspectief en wordt de fysiologie behandeld en hoe harttechnieken ons functioneren op elk gebied van ons leven kan verbeteren.  Voorts worden er een aantal harttechnieken aangeleerd.

Deze training bestaat uit 1 dag. In de ochtend wordt de kennis van de fysiologie en wetenschap over het hart behandeld. Voorts wordt de deelnemers geleerd hoe ze zelf coherent kunnen worden. In het middagdeel wordt de deelnemers geleerd hoe ze samen coherent kunnen worden en hoe ze dat in kunnen zetten ten behoeve van het bedrijf en organisatie.