Wetenschap

Er wordt al tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de rol van het hart en het is ook al tientallen jaren duidelijk dat het hart veel meer is dan enkel een vernuftige pomp die ons bloed door onze aderen laat stromen.

In de zestiger en zeventiger jaren van vorige eeuw constateerde psychofysiologen John en Beatrice Lacey na 20 jaar onderzoek dat het hart communiceert met de hersenen en dat deze communicatie van het hart een aanzienlijk effect heeft op hoe we de wereld waarnemen en daarop reageren. In Duitsland constateerde onderzoekers Velden en Wőlk in de jaren negentig van vorige eeuw al dat het patroon en de stabiliteit van het hartritme effect heeft op het functioneren van de hersenen.

Ook binnen de neurocardiologie is het een gegeven dat het hart een complex neuraal netwerk heeft dat voldoende uitgebreid is om te worden gekarakteriseerd als een brein in het hart. Het hart-brein, zoals het gewoonlijk wordt genoemd, of intrinsiek hart-zenuwstelsel, is een ingewikkeld netwerk van complexe ganglia, neurotransmitters, eiwitten en steuncellen, hetzelfde als die van de hersenen in het hoofd. Het neurale circuit van het hart-brein maakt het mogelijk om onafhankelijk van het hersenbrein te handelen, te leren, te onthouden, beslissingen te nemen en zelfs te voelen en waar te nemen.

Maar het instituut dat zich geheel heeft toegelegd op het wetenschappelijke onderzoek naar het hart is het Heartmath instituut. Dit instituut heeft sinds 1990 duizenden wetenschappelijk onderzoeken verricht naar het hart. Een samenvatting van hun wetenschappelijke onderzoek en de uitkomsten daarvan is gratis raadpleegbaar op: https://www.heartmath.org/research/science-of-the-heart/

 

Op basis van hun onderzoek stelt het Heartmath instituut dat het hart ook een toegangspoort is tot een bron van wijsheid en intelligentie, waar we een beroep op kunnen doen om onze levens te leven met meer balans, meer creativiteit en verbeterde intuïtieve capaciteiten. Hierdoor kunnen we onze persoonlijke effectiviteit vergroten, onze gezondheid verbeteren en een betere relatie aangaan met anderen en met onszelf.

Het betreden van deze toegangspoort is eenvoudig. Middels het beoefenen van hartcoherentie kan men bewust worden van de communicatie van het hart en hierin bewust participeren.

Met de door Heartmath ontwikkelde biofeedback apparatuur kan je jouw hartritmevariabiliteit waarnemen en de effecten van de harttechnieken direct zien, waardoor je je deze gemakkelijk eigen kan maken.